top of page

Over het OSB-VUB

Het OSB-VUB is een interdisciplinair, participatief netwerk dat (oud-) studenten en sympathisanten verenigd rond de waarden van het vrij onderzoek en het vrijzinnig humanisme. Het geeft de kans aan hun leden om zich te ontplooien.

Zo is de OSB een verbindende kracht binnen de VUB-gemeenschap en een ambassadeur van deze waarden.

Het OSB-VUB is al meer dan 55 jaar de alumnivereniging van de Vrije Universiteit Brussel. We tellen ongeveer 1500 leden. Met onze werking willen we de banden van oud-studenten nauwer aanhalen en de alumnigemeenschap van de VUB verder uitbouwen.

Nieuws

bottom of page